Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
30 zł
Szkolenie online
27 maj 2020
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć nauczycielom specyficzne problemy funkcjonowania w przedszkolu i szkole dzieci przewlekle chorych a także wskazać kierunki i sposoby pracy z nimi, pogłębić wiedzę i rozwinąć refleksję dotyczącą pomocy dzieciom przewlekle chorym.  

Teoretyczne:

 • Zapoznanie z rodzajami chorób przewlekłych i ich specyfiką
 • Psychologiczne i pedagogiczne konsekwencje chorób przewlekłych
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu interpretacji zaleceń wskazanych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Dodatkowe zalecenia/wskazania wydane przez specjalistyczne poradnie, w tym Poradnie Zdrowia Psychicznego, itp.
 • Wpływ środowiska na przewlekle chorego ucznia oraz współpraca placówek oświatowych z instytucjami wspierającymi
 • System wsparcia dla dziecka przewlekle chorego i jego rodziny
 • Metodyka kształcenia ucznia przewlekle chorego
 • Dostosowania edukacyjne dla uczniów przewlekle chorych
 • Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna
 • Wpływ choroby przewlekłej na rozwój ucznia

Poznawcze: 

 • Przedstawienie założeń teoretycznych na podstawie zaleceń, aktów prawnych, opinii i orzeczeń

Utylitarne (praktyczne): 

 • Wskazanie metod pracy oraz technik wspomagających pracę z dzieckiem przewlekle chorym

Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym

 • Zapoznanie z rodzajami chorób przewlekłych i ich specyfiką
 • Przedstawienie założeń teoretycznych na podstawie zaleceń, aktów prawnych, opinii i orzeczeń
 • Wskazanie metod pracy oraz technik wspomagających pracę z dzieckiem przewlekle chorym

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Rodzice dzieci
 • Opiekunowie
 • Inne osoby zainteresowane tematyką

Prowadzący

mgr Tomasz Piega

Praca:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. W Częstochowie
 • Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie – Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Specjalistyczno-Diagnostyczna Praktyka Psychologiczna – Tomasz Piega
 • Niepubliczne Przedszkole „KLUB KUBUSIA PUCHATKA”
 • Systematyczna współpraca z częstochowskimi szkołami, przedszkolami

Mgr psychologii, mgr pedagogiki:

 • Wykształcenie podyplomowe – rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (autyzm; MPDz; głuchota; inne dysfunkcje rozwojowe)
 • Roczne wstępne szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
 • Certyfikat Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 • Liczne konferencje i szkolenia

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia : 18.05.2020r. do godziny 15:00

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 30 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 55 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Zapisy na webinarium kończą się 26 maja o godzinie 15:00. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.