Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
wykładowa
17 kwietnia
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: (nie ustalono) Czas trwania:
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie nauczycielom specyficzne problemy funkcjonowania w szkole dzieci przewlekle chorych, a także wskazać kierunki i sposoby pracy z nimi, pogłębić wiedzę i rozwinąć refleksję dotyczącą pomocy dzieciom przewlekle chorym

Adresaci

Adresatami szkolenia są przede wszystkimi: nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, osoby pracujące lub planujący pracę z dziećmi

Plan szkolenia

 • rodzaje chorób przewlekłych i ich klasyfikacja, podstawowa terminologia
 • konsekwencje chorób przewlekłych
 • wpływ środowiska na przewlekle chorego
 • metodyka kształcenia osób przewlekle chorych
 • placówki kształcenia dla uczniów przewlekle chorych
 • dostosowania edukacyjne dla uczniów przewlekle chorych
 • nauczanie indywidualne
 • wpływ choroby przewlekłej na rozwój chorego

Zapewniamy

 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
 • Serwis kawowy

Prowadzący

Mgr Tomasz Piega – absolwent Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej w WSP w Częstochowie, Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent rocznego studium psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.

Aktualnie psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P. w Częstochowie. Wcześniej jako pedagog i psycholog w szkolnictwie. Od 15 lat jako psycholog i terapeuta w poradni autyzmu oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Częstochowie. Obecnie także koordynator i psycholog transportu oraz psycholog w służbie medycyny pracy. Psycholog, doradca, coach w ramach kilku projektów unijnych. Systematyczna praca w ramach rewalidacji indywidualnej z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzinami w niepublicznych placówkach edukacyjnych. Systematycznie szkoli swoje umiejętności w ramach licznych szkoleń, konferencji, superwizji