Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
40 zł
Szkolenie online
17 cze 2020
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzącym, czy niewidomym) wymaga specjalistycznego przygotowania. Nauczyciel musi brać zawsze pod uwagę indywidualne potrzeby ucznia, odpowiednio sformułować wraz z zespołem nauczycieli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Ucznia biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Najważniejsze jest jednak funkcjonowanie ucznia. Poznanie różnorodnych metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku poszerzy warsztat pracy nauczyciela, pozwoli na wielozmysłowy rozwój ucznia. Szkolenie nie wyczerpie tematu, a jedynie zasygnalizuje jego znaczenie.

Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku

 • Poznanie literatury tyflopedagogicznej
 • Poznanie najczęściej spotykanych wad wzroku (objawy, rokowania)
 • Poznanie sprzętu wspomagającego ucznia z niepełnosprawnością wzroku
 • Przedstawienie różnorodnych metod wspomagających pracę z uczniem z niepełnosprawnością wzroku
 • Dostosowanie przestrzeni szkolnej do właściwego funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością wzroku
 • Dostosowanie materiałów dydaktycznych

Adresaci

 • Nauczyciele tyflopedagodzy
 • Nauczyciele prowadzących zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej (poszerzenie warsztatu pracy)
 • Nauczyciele klas integracyjnych
 • Rodzice dzieci niewidomych lub słabowidzących

Prowadzący

mgr Agnieszka Nawrocka - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Tyflopedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta pedagogiczny. 30 lat pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (obecnie Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących) w Krakowie. Od 20 lat współpracuje ze szkołami doskonalenia nauczycieli (MCDN, Galicyjskie Centrum Edukacji – Kraków, KIRE, uczelnie wyższe, PCUD i inne)

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia : 17.06.2020 r. do godziny 15:00

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 40 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 65 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Zapisy na webinarium kończą się 17 czerwca o godzinie 15:00. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.