Metodyka zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
warsztatowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: (nie ustalono) Czas trwania: