Metodyka zajęć dydaktyczno–wychowawczych w przedszkolu
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Wychowanie przedszkolne jest kluczowym momentem w karierze edukacyjnej dziecka. To praca dydaktyczno – wychowawcza w przedszkolu daje podstawy do dalszego kształcenia w szkole. Ponadto zadaniem przedszkola jest dbanie o naturalny rozwój dziecka w jego podstawowych, spontanicznych aktywnościach, jak zabawa czy aktywność twórcza. To właśnie na etapie przedszkolnym dzieci są najbardziej kreatywne. Dlatego też tak ważna jest znajomość metod kształtujących poszczególne sfery rozwoju dzieci.

Metodyka zajęć dydaktyczno–wychowawczych w przedszkolu

  • zapoznanie z podstawowymi metodami pracy w ośrodkach wychowania przedszkolnego
  • określenie podstawowych zasad w pracy z dziećmi przedszkolnymi
  • wskazanie warunków przestrzennych w pracy z małymi dziećmi
  • poinstruowanie słuchaczy na jakie kwestie należy zwrócić uwagę w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wskazanie narzędzi dydaktycznych pomocnych w pracy z małymi dziećmi

Adresaci

  • nauczyciele,
  • pedagodzy,
  • studenci kierunków pedagogicznych

Prowadzący

mgr Monika Wójcik

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, dyrektor ds. nauczania specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Uśmiechu w Rzeszowie, 9-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych i terapeutycznych. Ciągle podnosi  swoje kwalifikacje na szkoleniach i konferencjach oraz prowadzi badania dotyczące opóźnionego rozwoju mowy.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.