Miogopedia - praktyczna terapia miofunkcjonalna / ALEKSANDRA ROSIŃSKA
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
900 zł
warsztatowa
16 gru 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21 Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych
Miogopedia - praktyczna terapia miofunkcjonalna

Termin: 

16.12. 2023 (sobota) - Godz.: 9.00-17.00

17.12.2023 (niedziela) - Godz.: Godz.: 9.00-17.00


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjami biologicznymi w obrębie narządu życia, fizjologią, patologiami, diagnozą oraz technikami terapeutycznymi oddychania, połykania i żucia. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają terapię miofunkcjonalną od strony praktycznej.

Program szkolenia

 1. Funkcje biologiczne w obrębie narządu żucia
 • Anatomia narządu żucia
 • Narząd żucia a postawa ciała i napięcie mięśniowe
 1. Oddychanie
 • Fizjologia oddychania
 • Patologie oddychania
 • Diagnoza oddychania
 • Techniki terapeutyczne
 1. Połykanie (faza ustna)
 • Fizjologia połykania
 • Patologie połykania
 • Diagnoza połykania
 • Techniki terapeutyczne wykorzystywane w terapii nienormatywnego przebiegu funkcji połykania
 1. Żucie
 • Fizjologia żucia
 • Patologie żucia
 • Diagnoza żucia
 • Techniki terapeutyczne

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • logopedów
 • neurologopedów
 • wszystkich zainteresowanych

Prowadzący

Aleksandra Rosińska – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, nauczyciel języka polskiego jako obcego, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej. Ukończyła studia logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i warsztatów. Pracuje głównie z dziećmi do 7 r.ż., a także miofunkcjonalnie z dorosłymi pacjentami ortodontycznymi. Prowadzi stronę Logopeda przedszkolny – Aleksandra Rosińska na Facebooku. Tworzy i publikuje liczne pomoce przydatne w terapii zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, dzieci dwujęzycznych, z dyslalią.

Zapewniamy:

 • Materiały
 • Przerwa kawowa bez ograniczeń
 • Obiad (13.00)

Odwołanie uczestnictwa może odbyć się nie później niż tydzień przed realizacją szkolenia. Pozostałe zgłoszenia będą zobligowane do opłacenia szkolenia w całości lub znalezienia zastępstwa.