MNRI® Szkolenie Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom I

Cena
Forma
Termin
Status
1630 zł
warsztatowa
29 mar 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 Rzeszów Czas trwania: 29-31.03.2023
Na czym polega Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych?

Termin: 29-31.03.2023 r.

Środa: 15.00 - 18.00

Czwartek: 9.00 - 17.00

Piątek: 9.00 - 15.00

Program MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych opiera się na neurofizjologicznych podstawach pierwotnej, nieuwarunkowanej motoryki ustno-twarzowej w celu optymalizacji funkcjonowania prawidłowych mechanizmów rozwojowych.

Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy).

Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Założenia i cel Integracji Odruchów Ustno-Twarzowych

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji. 

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • ADHD, ADD,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Program szkolenia

 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka.
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy.
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej.
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej.
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów.
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych.

Szkolenie skierowane jest do

 • Terapeutów,
 • Logopedów,
 • Fizjoterapeutów, 
 • Rehabilitantów, 
 • Psychologów, 
 • Lekarzy nauczycieli, 
 • Masażystów, 
 • Rodziców, 
 • Osób zainteresowanych.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

Dla poziomu pierwszego:

 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2

 

Prowadzący szkolenie

dr n. med. Katarzyna Nowak-Wróblewska
MNRI Core Specialist/Instructor/R&D Manager