MNRI® Terapia Neurotaktylna - Poziom I

Cena
Forma
Termin
Status
1259 zł
warsztatowa
15 sty 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bł. Karoliny 18 Rzeszów Czas trwania: sobota w godz. 9.00 - 18.00 niedziela w godz. 9.00 - 17.00 (18 godz.)
Na czym polega Terapia Neurotaktylna?

Termin: 15-16.01.2021 (18 godz.) 

Sobota: 9.00-18.00

Niedziela 9.00-17.00

Program MNRI® Terapia Neurotaktylna organizuje sposób dostarczania informacji ze skóry do centralnego układu nerwowego, a konkretnie do mózgu.

Skóra jest największym organem ludzkiego ciała. Działa jako bariera między naszym światem zewnętrznym i wewnętrznym, chroniąc nas przed intensywnymi bodźcami, m.in – temperaturą, bólem, patologicznymi drobnoustrojami i wirusami. Jest także źródłem integracji dotykowo-sensorycznej.

Skóra to najbardziej podstawowy organ zmysłu w naszych ciałach.

Nasz system dotykowy zawiera m.in. 11 różnych typów receptorów, które wnoszą do naszego ciała wiele różnych informacji. Nasze receptory wprowadzają informacje do ośrodkowego układu nerwowego poprzez ścieżki, które organizują odruchy i wyższe wzorce nerwów (świadomie kontrolowane), wykrywając, czy wejście jest bezpieczne.

Kiedy układ dotykowy jest nadreaktywny lub nie reaguje na dane wejściowe, informacja dostarczana do centralnego układu nerwowego jest przetwarzana jako stres.

W rezultacie reakcja mózgu na wejściu może być nieprawidłowa.

Założenia i cel Terapii Neurotaktylnej

Głównymi założeniami terapii MNRI® NeuroTaktylnej są wzmocnienie jak również wytworzenie świadomości kinestetycznej ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez aktywizację zmysłu dotyku i propriocepcji ukierunkowanej na neurologiczne jej aspekty – receptory, dermatomy skóry, związki z kołami odruchowymi i ich funkcjami. 

Celem programu MNRI® Terapia Neurotaktylna jest normalizacja ogólnej wrażliwości.

Pomaga to zmniejszyć lub wyeliminować dotykową defensywność lub niewystarczającą wrażliwość na dane sensoryczne. Uaktywnia mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe napięcie mięśni, organizuje dotykowy odbiór bodźców, ponieważ łączy się z naszym systemem sensorycznym.

Pozwala to zoptymalizować pracę układu nerwowego, w tym pobudza i stymuluje łańcuchy biomechaniczne kostno-mięśniowo-powięziowe do aktywności motoryki małej, średniej i dużej, kształtuje świadomość kinestetyczną, poprawia samopoczucie dotykowe, aktywizuje odruch więzi, stymuluje wyższe czynności poznawcze i stworza okazję do pozytywnej komunikacji społecznej z innymi.

Pochodzenie nazwy terapii

MNRI® Terapia Neurotaktylna pochodzi od łacińskich słów: „neurosis” (układ nerwowy) oraz „tactilis” (dotykowy), co oznacza stymulację zmysłu dotyku poprzez wykorzystanie naturalnych, neurofizjologicznych zasobów czuciowo-ruchowych organizmu.

Techniki pracy i ukierunkowanie

Techniki pracy

MNRI® Terapia NeuroTaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni i stawów z uwzględnieniem wszystkich powierzchni ciała oraz łańcuchów biomechanicznych kostno-mięśniowo-powięziowych.

Polega to na dostarczeniu kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych oraz sensoryczno-proprioceptywnych w szczególności dotykowych i proprioceptywnych w celu tworzenia i torowania spontanicznych, fizjologicznych reakcji adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie układu neurosensomotorycznego i neurorozwoju.

Aktywizacja ta wpływa na prawidłowy rozwój i integrację odruchów dynamicznych i posturalnych poprzez stymulowanie do prawidłowej pracy układu kostno-mięśniowo-powięziowego, układu hormonalnego i innych.

Aktywność ta jest niezbędną stymulacją dla ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Ukierunkowanie

Praca stymulująco-terapeutyczna ukierunkowana jest na specyficzne właściwości rozwoju psychoruchowego charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń.

Dzięki ogromnej sile uaktywniania naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg może być skutecznie wykorzystywana podczas pracy w przypadkach:

 • porażenia mózgowego,
 • autyzmu,
 • nadpobudliwości psychoruchowej,
 • występowania lęków i fobii,
 • zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
 • trudności w nauce,
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
 • zaburzonego rozwoju mowy.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Bazowe szkolenie dla wszystkich, a w szczególności dla

 • Fizjoterapeutów
 • Terapeutów SI
 • Pedagogów
 • Logopedów
 • Pracowników Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Nauczycieli
 • Opiekunów z domów dziecka
 • Rodziców

Prowadzący szkolenie

Joanna Kowalewska - Specjalista i Instruktor w programach MNRI®

Nr licencji: MNRI-CS-#48-000006 oraz MNRI-IW-#48-000006 ważne do SIERPNIA 2023 roku.

Mgr fizjoterapii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI®- Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®

Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno - twarzowych

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna

MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych

MNRI®: Integracja odruchów kończyn górnych a rozwój nawyków manualnych