Mutyzm wybiórczy, nieśmiałość czy logofobia – diagnoza i terapia

Cena
Forma
Termin
Status
550 zł
wykładowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: ul. Rymanowska 15a, Sala Wykładowa PCUD Czas trwania:
Opis

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych ze współpracą z prof. zw. dr hab. Zbigniewem Tarkowskim organizuje 2 - dniowe szkolenie dotyczące mutyzmu wybiórczego.

Główne założenia:

Mutyzm wybiórczy to złożony problem, który należy do grupy zaburzeń lękowych, na które cierpi coraz więcej dzieci. Charakteryzuje się tym, iż dziecko w różnych sytuacjach społecznych nie jest w stanie mówić, podczas gdy w środowisku rodzinnym komunikuje się normalnie. Dzieci z mutyzmem wybiórczym potrafią mówić w otoczeniu im sprzyjającym, bezpiecznym i nie wywołującym sytuacje stresowe.

Adresaci

  • Logopedzi,
  • Psychologowie,
  • Pedagodzy szkolni,
  • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Nauczyciele wspomagających dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Nauczyciele i pedagodzy zainteresowani tematyką z zakresu logopedi

Tematyka

  1. Diagnoza róznicowa mutyzmu wybiórczego, niesmiałości oraz logofobii,
  2. Terapia mutyzmu wybiórczego
  3. Terapia nieśmiałości
  4. Terapia logofobii

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

psychopatolog mowy ,ekspert i terapeuta; kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ; autor między innymi " Patologii Mowy "( 2017) , "Dzieci z zaburzeniami zachowania , emocji i mowy" ( 2016) oraz "A New Approach to Stuttering : Diagnosis and Therapy" New York , 2017; twórca testów językowych i programów terapeutycznych, miłośnik bernardynów i kotów dachowców.