Muzkoterapia – terapia muzyką

Cena
Forma
Termin
Status
150 zł
warsztatowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: ul. Rymanowska 15a, Sala Wykładowa PCUD Czas trwania: