Muzykoterapia - wykorzystanie muzyki w procesie terapeutycznym
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Tematem wiodącym webinarium jest przybliżenie uczestnikom muzykoterapii jako formy oddziaływania  terapeutycznego na człowieka z wykorzystaniem muzyki. Pośród wielu form i metod oddziaływań terapeutycznych działania w z wykorzystaniem muzyki są  łatwo przyswajalną przez uczestników aktywnością, która poza walorami terapeutycznymi związanymi z osiągnięciem zamierzonych celów jest też okazją do dobrej zabawy. Ma to szczególne znaczenie w pracy z dziećmi, w tym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Muzyka i jej odbiór jest naturalny w rozwoju każdego człowieka, dlatego jest to medium, które towarzyszy nam na różnych etapach życia zarówno w sferze poznawczej jak i w rozwoju emocjonalnym oraz społecznym. Podczas webinarium przedstawione zostaną specyficzne cechy muzyki jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z drugim człowiekiem.

Muzykoterapia - wykorzystanie muzyki w procesie terapeutycznym

CELE:

  • Teoretyczne: Przybliżenie znaczenia dźwięków w życiu człowieka. Zaznajomienie z cechami muzyki istotnymi w aspekcie terapeutycznym. Wybrane definicje muzykoterapii. Planowanie i przygotowanie procesu muzykoterapeutycznego
  • Poznawcze: Oddziaływania muzykoterapeutyczne w procesie wspierania rozwoju dziecka. Uwarunkowania dotyczące działań z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Praktyczne:  Przybliżenie form muzykoterapii w oddziaływaniach z uwzględnieniem celu terapii i grupy docelowej. Aktywne i receptywne formy muzykoterapii. Wskazanie praktycznych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Adresaci

  • nauczyciele
  • pedagodzy specjalni
  • rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych

Prowadzący

Paweł Czekański,

mgr pedagogiki, ukończył studia podyplomowe z muzykoterapii, oligofrenopedagogiki oraz zarządzania w oświacie. Współpracował z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz PCUD w Rzeszowie. Prowadził spotkanie dotyczące muzykoterapii podczas trzeciej edycji Young Arts Festival w Krośnie w 2018 roku. Od 18 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.