Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w myśl znowelizowanych przepisów prawa oświatowego
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
Bezpłatne
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 17.00)
Webinarium

Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nowe przepisy weszły w życie 4 września 2021 r., a zatem dyrektorzy są zobligowani do ich uwzględnienia w tegorocznych planach nadzoru. Rozporządzenie zmieniające m.in. uchyliło regulacje dotyczące ewaluacji i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego, a poszerzyło zakres i wzmocniło rolę kontroli. Jakie więc będą obowiązki dyrektora związane z nadzorem pedagogicznym? Jak właściwie opracować plan nadzoru pedagogicznego? Podczas webinarium dyrektorzy poznają nowe przepisy prawa regulujące te zagadnienia, przypomną sobie podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 i będą wiedzieli, jak je wykorzystać
w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego. Dzięki zdobytej podczas webinarium wiedzy opracują zgodny z przepisami prawa i użyteczny plan nadzoru pedagogicznego, którego realizacja służyła będzie poprawie jakości pracy szkoły.

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w myśl znowelizowanych przepisów prawa oświatowego

Cele Webinarium:

 • Poznanie nowych przepisów  prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego
 • Zapoznanie z obowiązującymi obecnie formami sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Określenie zakresu i roli kontroli jako formy nadzoru pedagogicznego
 • Przypomnienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny
 • Ustalenie zawartości planu nadzoru pedagogicznego
 • Określenie terminu dostosowania planu nadzoru do nowych przepisów prawa
 • Przypomnienie zadań dyrektora związanych ze sprawozdaniem z nadzoru pedagogicznego
 • Wskazanie roli rady pedagogicznej w ustalaniu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Adresaci

 • dyrektorzy szkół i placówek

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.