Narzędzia TIK dla nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
05 gru 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
Webinarium

Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej staje się coraz bardziej popularne w pracy nauczyciela. Wzbogacenie warsztatu pracy ciekawymi materiałami w formie cyfrowej pozwoli na podniesienie atrakcyjności prowadzonych przez nauczyciela zajęć, jak również przybliży uczniom świat cyfrowej rzeczywistości, w której mogą oni z powodzeniem doskonalić swoje umiejętności i talenty. Dzięki korzystaniu z programów i aplikacji przydatnych w nauce i nauczaniu, nauczyciel przekazuje uczniom wiedzę w jaki sposób korzystać z dobrodziejstw współczesnej technologii cyfrowej w sposób mądry i odpowiedzialny. Poznane w trakcie webinarium narzędzia uczestnicy mogą wykorzystać zarówno w swojej codziennej pracy dydaktycznej z uczniami, jak również w trakcie prowadzenia zajęć dodatkowych, np. kół zainteresowań, warsztatów.

Narzędzia TIK dla nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej

CELE: 

  1. Teoretyczne: Przekazanie informacji o zaletach wynikających z wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania. Prezentacja literatury przedmiotu.
  2. Poznawcze: Zaprezentowanie sposobów praktycznego wykorzystania wybranych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej przydatnych w nauczaniu w przedszkolu oraz klasach 1-3.
  3. Utylitarne: Wskazanie w jaki sposób efektywnie wykorzystać poznane narzędzia i wdrożyć je do pracy dydaktycznej z uczniami.
  4. Wychowawcze: Wskazanie uczniom w jaki sposób mądrze i odpowiedzialnie korzystać z dobrodziejstw technologii cyfrowej.
  5. Kształtujące: Kształtowanie postaw w zakresie świadomego korzystania z zasobów Internetu.

Adresaci

  • Nauczyciele uczący w przedszkolu oraz klasach 1-3
  • Pedagodzy
  • Psycholodzy

Prowadzący

dr Aneta Wilk

Doktor nauk społecznych. Nauczyciel języka angielskiego z ponad 20-letnim stażem pracy. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W latach 2012 -2023 pełniła funkcję ambasadora oraz trenera kursów komputerowych programu eTwinning, zaś od 2015 r. funkcję trenera kursów internetowych programu eTwinning na platformie Moodle. Jako przedstawiciel programu w regionie prowadziła rady pedagogiczne w szkołach na terenie województwa podkarpackiego podczas których promowała program eTwinning oraz jego narzędzia. W latach 2015-2023 przeprowadziła ponad 230 szkoleń online dla nauczycieli na platformie Moodle. Szkolenia te miały na celu przybliżenie uczestnikom informacji i zasad udziału w programie eTwinning i Erasmus+ oraz przekazanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi Programów. Zaprojektowała 7 szkoleń na platformie Moodle z wykorzystania narzędzi TIK w edukacji szkolnej. Na platformie głównej programu eTwinning prowadzi dla nauczycieli z całej Europy grupę tematyczną z zakresu tematyki e-Bezpieczeństwa pod nazwą: Bringing eSafety into eTwinning projects.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.