Nauczyciel prowadzący a nauczyciel wspierający – jak podzielić obowiązki w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Cena
Forma
Termin
Status
150 zł
warsztatowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: (nie ustalono) Czas trwania: 4-5 godzin dydaktycznych
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom nie tylko o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na spektrum autyzmu. Wykładowca chce szczególnie zwrócić uwagę na to, iż to nauczyciel jest jedną z pierwszych osób, która rozpoznaje różne zaburzenia u dzieci. Specjalista prowadzący szkolenie chce przekazać praktyczną wiedzę na temat obowiązków nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspierającego dziecka ze spektrum autyzmu. Po szkoleniu uczestnik zostanie zapoznany z treściami:

 • Uczeń ze spektrum autyzmu a kształcenie specjalne
 • Nauczyciel współorganizujący proces edukacji ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu
 • Współpraca nauczycieli, czyli dwóch nauczycieli w jednej klasie….na jednej lekcji
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

Adresaci:

Adresatami szkolenia są przede wszystkimi:

 • Nauczyciele na każdym etapie nauczania,
 • Pomoce nauczyciela
 • Psychologowie,
 • Pedagodzy szkolni
 • Dyrektorzy placówek oświatowych,

Organizacja szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie ustawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PCUD
 • Serwis kawowy
 • Materiały po szkoleniowe w formie elektronicznej na stronie pcud