Niepowodzenia szkolne, czyli o dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii i dysleksji
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Czesław Kupisiewicz wyróżnił trzy główne przyczyny problemów dydaktycznych uczniów: związane z nieodpowiednimi zewnętrznymi warunkami pracy dydaktycznej nauczycieli; te, które wiążą się z działalnością dydaktyczną nauczyciela; związane z wadliwą pracą uczniów (za: Łuczak, 2000). Czasami, jako nauczyciele i rodzice zapominamy o tym, że przyczyny trudności w uczeniu się naszych uczniów leżą nie tylko po stronie dziecka. My też popełniamy błędy, niejednokrotnie działając w schematyczny sposób. Czasy szeroko rozumianej Nauki „stałej, powtarzalnej” już dawno się skończyły. Obecna Edukacja wymaga od nas DOSTOSOWYWANIA przekazu, materiału do możliwości psychofizycznych ucznia. Lecz zanim do tego przystąpimy, warto jest poznać PRZYCZYNY trudności oraz zaburzeń.  Dlatego też, chcę Państwu o tym wszystkim opowiedzieć podczas tego webinaru, dać podstawy, które nam nauczycielom i rodzicom ułatwią pracę.


Cykl warsztatów płatnych

4 marzec – Dysortografia czyli zaburzenie w nauce pisania – praktyczne wskazówki

9 marzec – Dyskalkulia, czyli zaburzenia zdolności matematycznych – praktyczne wskazówki

17 marzec – Dysgrafia, czyli trudności z pisaniem – praktyczne wskazówki

23 marzec – Dysleksja, czyli trudności w nauce czytania – praktyczne wskazówki

Niepowodzenia szkolne, czyli o dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii i dysleksji

CELE: 

 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • symptomów zaburzeń percepcji wzrokowej i słuchowej na poziome przedszkola oraz szkoły
 • różnic między terminami: dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia
 • etiologii zaburzeń dyslektycznych

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Rodzice
 • Opiekunowie
 • Terapeuci

Prowadzący

mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec

pedagog, psychoprofilaktyk społeczny, certyfikowany Terapeuta Metody ORTOGRAFFITI, terapeuta zaburzeń zachowania, terapeuta pedagogiczny; diagnosta i terapeuta w zakresie autyzmu oraz integracji sensorycznej; terapeuta ręki; terapeuta metody Svietlany Masgutowej w części ustno-twarzowej; systematycznie podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Od 15 lat pracuje w szkole jako pedagog - terapeuta. Jest przewodniczącą zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 0 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 25 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.