Ocena pracy Dyrektora – jak się do niej przygotować?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy procedury oceny pracy dyrektora szkoły. Nowelizacja Karty Nauczyciela i nowe rozporządzenie MEN w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze (…) spowodowały, że dyrektorzy obawiają się występować do kuratora oświaty z wnioskiem o dokonanie oceny swojej pracy, gdyż nie wiedzą, czego będzie się od nich oczekiwać. Pamiętać należy, że w miesiącach wiosennych najczęściej odbywają się konkursy na stanowisko dyrektora szkoły, a ocena pracy jest jednym z wymaganych dokumentów. Dzięki udziałowi w webinarium dyrektorzy poznają procedurę oceny swojej pracy, zapoznają się z obowiązującymi w tej procedurze terminami, przypomną sobie obowiązki dyrektora i nauczyciela (jeżeli dyrektor realizuje pensum dydaktyczne) podlegające ocenie, zapoznają się też z trybem odwoławczym od oceny swojej pracy. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotować się do ewentualnej kontroli sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego, której wyniki mają wpływ na ocenę pracy.

Ocena pracy Dyrektora – jak się do niej przygotować?

CELE:

  • Poznanie przepisów  prawa regulujących procedurę oceny pracy dyrektora szkoły
  • Przedstawienie obowiązków ustawowych podlegających ocenie
  • Nabycie umiejętności opracowania przez dyrektora samooceny
  • Poznanie trybu odwoławczego od oceny
  • Zapoznanie z zagadnieniami podlegającymi kontroli przeprowadzanej w celu dokonania rzetelnej oceny pracy dyrektora

Adresaci

  • Dyrektorzy placówek oświatowych
  • Osoby zarządzające

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 100 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 125 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.