Ocena pracy nauczyciela – nowe zasady
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
75 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy procedury oceny pracy nauczyciela. Kolejne zmiany w przepisach prawa spowodowały, że nauczyciele nie są pewni, w jaki sposób będzie przebiegała ocena ich pracy. Nie są przekonani, czy ocena pracy jest im potrzebna. Zazwyczaj obawiają się wnioskować do dyrektora szkoły o jej dokonanie, gdyż nie wiedzą czego będzie się od nich oczekiwać. Dzięki udziałowi w webinarium nauczyciele poznają procedurę oceny swojej pracy, zapoznają się z obowiązującymi w tej procedurze terminami, przypomną sobie ustawowe obowiązki nauczyciela podlegające ocenie, zapoznają się z trybem odwoławczym od oceny swojej pracy, dowiedzą się, jak stosować w praktyce przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela. Przekonają się również, że warto występować z wnioskiem o dokonanie oceny pracy i nie będą się jej obawiać.

Ocena pracy nauczyciela – nowe zasady

CELE:

  • Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela
  • Przedstawienie obowiązków ustawowych podlegających ocenie
  • Rola rady rodziców w ocenie pracy nauczyciela
  • Nabycie umiejętności opracowania przez nauczyciela samooceny
  • Poznanie trybu odwoławczego od oceny
  • Zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela

Adresaci

  • Dyrektorzy placówek oświatowych
  • Nauczyciele

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 75 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 100 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.