Logorytmika, ćwiczenia ortofoniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
warsztatowa
21 lut 2020
Lista rezerwowa
Miejsce szkolenia: Sale PCUD, ul. Rymanowska 15a Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest jest przedstawienie zagadnień związanych z logorytmiką. Ćwiczenia ortofoniczne są istotne dla prawidłowego rozwoju mowy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wskazać należy, że to nauczyciel przedszkola lub nauczania początkowego jest jedną z pierwszych osób, które może wychwycić różnego rodzaju zaburzenia mowy. Ważne jest to, aby nauczyciel był w stanie wychwycić problemy i szybko je analizować.

Program szkolenia

  • Utrwalenie pojęć  (logorytmika, logopedia, rytmika, emisja głosu, ortofonia)
  • Charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
  • Cele ćwiczeń logorytmicznych, ortofonicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych)
  • Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych i ortofonicznych
  • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej
  • Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki
  • Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej

Zapewniamy

  • Zaświadczenie po szkoleniu
  • Serwis kawowy
  • Materiały szkoleniowe