Orzeczenia i opinie trafna diagnoza - dokumentacja
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
03 kwi 2023
20:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Analiza dokumentacji ucznia z orzeczeniem i opinią to jedno z najważniejszych zadań nauczycieli z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na szkoleniu zostaną omówione podstawy trafnej diagnozy i dokumentacji ucznia z opinią i orzeczeniem. Dodatkowo zostaną przedstawione obowiązki w aspekcie ewaluacji PPP na koniec roku szkolnego.

Orzeczenie a opinia - analiza i interpretacja

W czasie szkolenia zostaną przedstawione i zrealizowane:

- podstawy prawne,

- narzędzia i metody pomocne w dostosowaniu wymagań edukacyjnych oraz diagnozie ucznia,

- orzeczenia i opinie- podstawowe zagadnienia ( różnice, podobieństwa),

- obowiązująca dokumentacja  z zakresu PPP ( IPET, WOPFU, karta PPP, ewaluacja).

Adresaci

  • Terapeuci,
  • Nauczyciele,
  • Pedagodzy,
  • Rodzice,
  • Opiekunowie,
  • Osoby zainteresowane.

Prowadzący

mgr Angelika Perdek - Chabinowska

Jestem czynnym zawodowo nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym, specjalistą terapii pedagogicznej.

Od lat prowadzę szkolenia dla rad pedagogicznych z obszarów: umiejętności miękkie, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, TIK, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacji i obowiązujących przepisów,  czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania, innowacji. Na szkoleniach stawiam nacisk na praktyczne wykorzystanie przedstawianych treści w codziennej pracy dydaktycznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.