Orzeczenie a opinia z poradni psych.-ped. - analiza i interpretacja
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
15 wrz 2021
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Orzeczenia i opinia, to dwa podstawowe dokumenty wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Ich zadaniem jest skuteczna pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi, zaburzeniami zachowania, czy też niepełnosprawnościami. We wspomnianych powyżej wypadkach konieczna jest właściwa diagnoza, która jest podstawą do zbudowania indywidualnego programu lub planu pracy z dzieckiem. Postępowanie diagnostyczne przeprowadza się właśnie w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a ich wyniki formułuje w postaci opinii lub orzeczenia określającego formy pomocy, z jakich dziecko może(a w przypadku orzeczenia - powinno) skorzystać. Nie zawsze jednak język, którym pisane są dokumenty jest dla nas nauczycieli i pedagogów do końca zrozumiały. Bark zrozumienia diagnozy uniemożliwia przeprowadzenie właściwej pracy z dzieckiem.

Orzeczenie a opinia - analiza i interpretacja

 • zapoznanie z rodzajami orzeczeń i opinii
 • zapoznanie z niepełnosprawnościami, c do których wydaje się orzeczenia
 • analiza różnic  między obydwoma dokumentami
 • nabycie umiejętności rozróżniania wskazań od zaleceń
 • analiza budowy i zapisów zawartych w obydwu dokumentach
 • analiza i interpretacja wybranych zwrotów zawartych w orzeczeniach i opiniach

Adresaci

 • dyrektorzy szkół
 • nauczyciele wspomagający
 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotowi
 • pedagodzy szkolni
 • psychologowie szkolni
 • terapeuci
 • rodzice
 • osoby zainteresowane tematem

Prowadzący

mgr Małgorzata Stopa - Wołowiec

pedagog, psychoprofilaktyk społeczny, terapeuta zaburzeń zachowania, terapeuta pedagogiczny; diagnosta i terapeuta w zakresie autyzmu oraz integracji sensorycznej; terapeuta ręki; terapeuta metody Svietlany Masgutowej w części ustno-twarzowej; ciągle podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Od 14 lat pracuje w szkole jako pedagog-terapeuta. Jest przewodniczącą zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.