Pierwszy samodzielny wyjazd dziecka – praktyczne rady dla Rodziców

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie online
Rekrutacja zamknięta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Webinarium

Pierwszy wyjazd dziecka na wakacje, obóz, kolonię to duże wyzwanie zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Przygotowanie pociechy do wyjazdu oraz kontakty z nim w czasie wakacyjnej rozłąki to sprawdzian kompetencji rodzicielskich i relacji łączących rodzica z dzieckiem. Pierwszy wyjazd dziecka bez rodziców jest uwieńczeniem wieloletniej pracy nad samodzielnością młodego człowieka. Celem webinarium jest wskazanie możliwych postaw wobec samodzielnego wakacyjnego wyjazdu oraz udzielenie praktycznych wskazówek, które pomogą rodzicom przygotować siebie i dziecko do tego wydarzenia.

Pierwszy samodzielny wyjazd dziecka – praktyczne rady dla Rodziców

Cele:

- wskazanie postaw dzieci i rodziców wobec samodzielnego wyjazdu

- określenie mogących się pojawić trudności przed i w trakcie wakacyjnej rozłąki

- udzielenie praktycznych wskazówek przygotowujących dziecko do wyjazdu

- wdrożenie w zasady prawidłowej i wspierającej komunikacji z dzieckiem

- uwrażliwienie na błędy popełniane przez rodziców

- poszerzenie kompetencji rodzicielskich

- wskazanie metod interwencji rodzicielskiej w przypadku wystąpienia w czasie samodzielnego wyjazdu sytuacji trudnej

Adresaci

 • Adresaci
  • Rodzice,

  • nauczyciele,

  • organizatorzy wypoczynku,

  • wychowawcy kolonijni,

  • pracownicy ośrodków kultury.

Prowadzący

Monika Wójcik

Pedagog, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel-terapeuta.

8 lat doświadczenia zawodowego – praca w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.