Początkujący logopeda- wskazówki dotyczące przeprowadzania diagnozy, programów terapii, sporządzania opinii, przegląd testów diagnostycznych
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
26 sty 2022
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19:00)
Webinarium

Początkujący logopeda boryka się z wieloma trudnościami w swojej pracy. Logopeda to zawód dynamiczny, wymaga ciągłego dokształcania się, samo dokształcenia. Podczas pierwszego spotkania z pacjentem, podczas stawiania diagnozy często się zastanawiamy który dobrać test diagnostyczny. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z testami diagnostycznymi, które są dostępne na rynku. Scharakteryzuję zarówno standaryzowane testy badania mowy jak i przesiewowe testy, które można wykorzystać w przedszkolach. Bardzo często w wielu placówkach zarówno edukacyjnych jak i medycznych logopeda ma mocno ograniczony czas na przeprowadzenie badania logopedycznego. Chciałabym zaprezentować zabawy, ćwiczenia i wskazówki w jaki sposób uzyskać jak najwięcej informacji na temat dziecka niezbędnych do postawienia diagnozy i sporządzenia opinii logopedycznej. Przedstawię propozycje programów terapii dostosowanych do odpowiednich trudności, zaburzeń dla dzieci w różnym wieku. Uczestnicy webinarium otrzymają informacje na temat sporządzania opinii logopedycznej. Dokument ten jest wymagany w wielu placówkach. Omówię na przykładach i wzorze jakie powinien zawierać treści. Każdy logopeda powinien w swojej pracy stworzyć komplet dokumentów, które będą zabezpieczeniem w kwestiach formalnych i prawnych a także przyspieszą pracę a dzięki temu zaoszczędzą czas.

Początkujący logopeda- wskazówki dotyczące przeprowadzania diagnozy, programów terapii, sporządzania opinii, przegląd testów diagnostycznych

CELE: 

- wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego testu diagnostycznego (m.in.: test badania mowy, test połykania, test dyzartrii, test badania mowy afatyków)

- wskazówki do sporządzenia planu terapii ( przykłady)

- wskazówki do napisania opinii logopedycznej ( przykłady)

- wskazówki do przeprowadzenia badania logopedycznego

-wskazówki do prowadzenia dokumentacji

Adresaci

  • Logopedzi

  • Studenci logopedii

Prowadzący

Joanna Dziopa

Neurologopeda, tyflopedagog. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, zaburzeń mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dyzartrią, niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy oraz niedokształcenia mowy pochodzenia korowego. Każdego roku biorę udział w kilku szkoleniach. W tym roku postawiłam za dokształcenie się i zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie niedosłuchów. Uzyskałam m.in. tytuł providera treningu słuchowego GoBrain a także ukończyłam kurs i tygodniowy staż  audiometrii tonalnej i słuchowej w Kajetanach. Moja praca wiąże się z ciągłym dokształcaniem i zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.