Podejście PYRAMID do edukacji – Stosowana Analiza Zachowania

Cena
Forma
Termin
Status
1499 zł
Szkolenie online
16 gru 2023
09:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma clickmeeting Czas trwania: 9:00-16:00
Podejście PYRAMID do edukacji – Stosowana Analiza Zachowania

Szkolenie przy współpracy z: PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS

Czas trwania szkolenia: 16.12.-17.12.2023

To praktyczne, interaktywne szkolenie dostarcza konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak skonstruować kompleksowy program terapeutyczny, który koncentrować się będzie na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb uczniów w różnych obszarach, ze szczególnym naciskiem na promowanie komunikacji funkcjonalnej oraz umiejętności społecznych. Elementy, które tworzą Podejście do edukacji Pyramid, obejmują wykorzystywanie strategii o dowiedzionej naukowo skuteczności. W trakcie szkolenia są one przedstawiane w przystępny i praktyczny sposób, tak by można było je łatwo wpleść w każdą aktywność: w szkole, w domu i różnych innych sytuacjach społecznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak redukować zachowania trudne, głównie dzięki uczeniu zachowania alternatywnego, i jak sprawić, by przestały być one skuteczne i sprawcze. Omówimy również istotę i sposoby analizowania i oceniania postępów ucznia. „Dlaczego” się uczymy i „jak” tego uczymy zostało zwizualizowane za pomocą trójwymiarowego kształtu piramidy, która symbolizuje zintegrowaną i interaktywną strukturę nauczania. W trakcie szkolenia terapeuci, rodzice i opiekunowie dowiedzą się jak opracować skuteczny program. Uczestnicy wyniosą z tego szkolenia wiele nowych narzędzi, dzięki którym wzbogacą swój warsztat pracy i zostaną wyposażeni w wiedzę o tym, jak zastosować je w każdej indywidualnej sytuacji.

Program szkolenia

  • poznasz 9 kluczowych komponentów budowania każdego efektywnego środowiska edukacyjnego
  • jak opisać warunki, w jakich występuje dane zachowanie
  • jak ocenić czy lekcje i/lub materiały są funkcjonalne
  • czym są konkretne techniki uczenia?
  • jak skutecznie motywować uczniów do działania? Czym są systemy motywacyjne?
  • jak radzić sobie z występującymi u uczniów trudnymi zachowaniami?
  • jak oceniać postępy uczniów?
  • jak stworzyć plan lekcji, który będzie zawierał wszystkie elementy Podejścia Pyramid