Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

System oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego oraz pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły a także w środowisku społecznym. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej, a udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotną częścią pracy każdego nauczyciela. Natomiast zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie, należy do kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły. Nie zawsze jednak przedszkola i szkoły dobrze wywiązują się z tych zadań, a udzielana pomoc nie jest efektywna. Podczas webinarium uczestnicy poznają obowiązki szkoły i przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, formy tej pomocy oraz kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Otrzymają wiele cennych wskazówek służących  właściwej organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych

Cele: 

 • Poznanie najnowszych regulacji prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zapoznanie z głównymi celami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wskazanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosowanych w przedszkolu i tych stosowanych w szkole
 • Przedstawienie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia jako nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wskazanie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Poznanie sposobów planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wskazanie zgodnych z przepisami prawa sposobów dokumentowania udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy
 • Pedagodzy
 • Specjaliści
 • Dyrektorzy szkół/przedszkoli

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.