Postępowanie wychowawczo – terapeutyczne z dzieckiem nieposłusznym, agresywnym lub tyranizującym
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
700 zł
warsztatowa
14 maj 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Rzeszów Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych
Program szkolenia

1. Charakterystyka zaburzeń zachowania jako jednostki w klasyfikacjach DSM-5 oraz ICD- 11.

2. Zaburzenia zachowania w spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej oraz ADHD.

3.Dziecko nieposłuszne, agresywne lub tyranizujące z normą psychofizyczną - objawy, patomechanizm, rozwój, rokowanie.

4. Dzieci śpiące z rodzicami.

5. Diagnoza zaburzeń zachowania u dzieci.

6. Postępowanie wychowawczo – terapeutyczne. Najpierw wychowanie a potem terapia.

6.1. Dylematy: przemoc czy przymus i ich rozwiązywanie.

6.2. Zmiana zachowania podstawą efektywnej terapii niezależnie od jej rodzaju.

6.3.Terapia poznawczo – behawioralna.

6.4. Metoda przetrzymywania oraz siłowania.

6.5. Wykorzystanie filmu w wychowaniu i terapii.

6.6. Szczególna rola ojca w wychowaniu oraz terapii dziecka nieposłusznego, agresywnego lub tyranizującego.

6.7. Rola ,  zadania i środki pedagoga specjalnego, pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela, wychowawcy  przedszkolnego i szkolnego w modyfikacji zachowania dziecka.

6.8 . Analiza przypadków.


Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe,
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
  • Serwis kawowy.

Zaświadczenie

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe.

Szkolenie skierowane jest do

  • Nauczycieli,
  • Psychologów,
  • Terapeutów,
  • Pedagogów,
  • Logopedów,
  • Wychowawców.

Prowadzący szkolenie

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Psychologii).

Jest autorem bestselleru „Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy" oraz nowatorskiego programu „Wychowanie – Stymulacja – Terapia". Czynny terapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Kinoman. Miłośnik bernardynów i kotów "dachowców”.