Pozytywna dyscyplina - techniki i strategie
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
450 zł
Szkolenie stacjonarne
22 kwi 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych
Pozytywna dyscyplina

Termin: 

22.04.2023 - sobota 9:00-16:00

23.04.2023 - niedziela 9:00-14:00

Poznajcie Pozytywną Dyscyplinę – pełne szacunku podejście do rodzicielstwa i nauczania, które pomogło już wielu nauczycielom i rodzicom w Polsce i na świecie.

Korzyści: zdobycie wiedzy i wielu praktycznych narzędzi do pracy z dziećmi, pomagających m in.:

 • zachęcać do współpracy,
 • budować trwałą i wartościową relację z dziećmi,
 • być asertywnym i empatycznym dorosłym,
 • rozumieć przyczyny zachowania dziecka,
 • skupiać się na rozwiązaniach - zamiast karać i nagradzać,
 • pomagać budować poczucie wartości, a także inne umiejętności społeczne,
 • oraz kluczowe kompetencje, takie jak samodzielność, zaradność, odporność psychiczną, empatię, umiejętność współpracy itp.,
 • zrozumieć swoją frustrację oraz złość dziecka,
 • uczyć się błędach,
 • koncentrować się na znajdowaniu rozwiązań.

Adresaci

 • Nauczyciele,
 • Wychowawcy,
 • Dyrektorzy,
 • Pedagodzy,
 • Specjaliści pracujący z dziećmi,
 • Rodzice.

Program szkolenia

1. POZYTYWNE PODEJŚCIE W PLACÓWCE

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 • Jakie są podstawowe założenia PD?
 • Jakie życiowe kompetencje kształtuje PD?
 • Jak PD rozwija inteligencję emocjonalną?
 • Jakim liderem powinien być nauczyciel?
 • Jak buduje się zdrowy autorytet nauczyciela?
 • Co oznacza jednoczesna życzliwość i stanowczość?

2. BŁĘDNE STRATEGIE U UCZNIÓW (DZIECI)

 • Jak ważne jest zaspokajanie potrzeby przynależności?
 • Jak stres wpływa na zachowanie?
 • Czym jest umiejętność samoregulacji?
 • Jakie przekonania i potrzeby stoją za zachowaniem dziecka?
 • Jakie są 4 Błędne Strategie zachowania uczniów (dzieci)?
 • Jak dekodować 4 Błędne Strategie zachowania uczniów (dzieci)?
 • Jakie interwencje stosować przy błędnych strategiach?

3. TECHNIKI WYCHOWAWCZE, CZ. I.

 • Czym jest kara?
 • Czym jest nagroda?
 • Czy kary i nagrody działają?
 • Jakie są skutki stosowania kar i nagród?
 • Jaka jest różnica między karą a konsekwencją?
 • Czym jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach?
 • Jaka jest różnica między konsekwencją naturalną a logiczną?

4. TECHNIKI WYCHOWAWCZE, CZ. II.

 • Od czego zależy zaangażowanie uczniów (dzieci)?
 • Jak motywować uczniów (dzieci), by ich skutecznie zachęcać?
 • Czym różni się zachęta od pochwały?
 • Czym są pytania pełne ciekawości?
 • Jak działają na uczniów polecenia?
 • Jakie są skutki etykietowania uczniów?
 • Od czego zacząć wdrażanie PD w swojej klasie?

Prowadzący

mgr Olga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od 4 lat.
Prowadzi swoją stronę FB @pozytywnieolgapospiech