Praca z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi w szkole

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
warsztatowa
21 lut 2020
Rekrutacja
zakończona
Miejsce szkolenia: podane w SMS Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Cel szkolenia:

Kształtowanie praktycznych umiejętności:

 • Rozpoznawania ryzyka występowania zakłóceń lub zaburzeń rozwojowych
 • Pracy z uczniami z dysleksją, obniżonym potencjałem intelektualnym, zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Pracy z uczniami prezentującymi niewłaściwe zachowania

Dla kogo?

Adresatami szkolenia są przede wszystkimi: nauczyciele szkoły podstawowej, wychowawcy, pedagodzy szkolni

Plan szkolenia:

 • Zaprezentowanie metod diagnostycznych, które mogą być wykorzystywane
  w szkole
 • Zaprezentowanie podstawowych informacji na temat zakłóceń i zaburzeń
  w rozwoju
 • Praktyczne ćwiczenia:
 • Studium przypadku
 • Wybór optymalnych form pomocy
 • Analiza dokumentów wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Prowadząca:

Majewska Olga - specjalista ds. psychologii rozwoju, edukacji i rodziny oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych, psycholog, logopeda, nauczyciel akademicki. Aktualnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie, Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach.

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
 • Serwis kawowy