Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 135 minut
Webinarium

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to młody człowiek, który potrzebuje konkretnego wsparcia przy realizowaniu zagadnień podstawy programowej. Pod pojęciem specjalne potrzeby ucznia, często skupiamy się na charakterystyce  i zaopiekowaniu ucznia niepełnosprawnego, z zaburzeniami rozwojowymi, często pomijając ucznia zdolnego, który też potrzebuje konkretnego prowadzenia.  Dobra analiza podmiotu sprawy to  rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych, a przede wszystkim wdrożenie wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów. Zadaniem każdego nauczyciela, w całym procesie edukacji jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych- na bieżąco udzielanie i wdrażanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

Często jest to wymagane tylko od pedagoga czy danego specjalisty w placówce. Warto jednak pamiętać, że za ten proces odpowiedzialny jest każdy nauczyciel pracujący z dzieckiem. Dobre określenie procesu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwoli dobrze zorganizować wsparcie dla niego, jednocześnie pozwoli unikać błędów, które mogą wydawać się nieistotne, a znacząco wypływają na funkcjonowanie dziecka w placówce. Podczas spotkania słuchacz pozna podstawy prawne oraz wymagania dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dowie się w jaki sposób zorganizować swój warsztat pracy, aby miał sens i wpływał pozytywnie na funkcjonowanie dziecka- zarówno w placówce oświatowej jak i w środowisku rodzinnym. Zdobytą wiedzę będzie mógł wykorzystać do organizacji swojej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również wdrożyć poznane praktyki w system kształcenia w swojej placówce.

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

CELE:

Teoretyczne:

 • zapoznanie z podstawą prawną pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zapoznanie z zadaniami, które są stawiane przed placówką i nauczycielami podczas edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • charakterystyka ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poznawcze:

 • przedstawienie znaczenia roli obserwacji pedagogicznej
 • jak zorganizować pracę i wspierać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • jak w praktyce zastosować obserwacje pedagogiczne
 • jak wspomagać rozwój ucznia na poziomie jego możliwości

Adresaci

 • Nauczyciel
 • Pedagog
 • Specjalista
 • Rodzic
 • Terapeuta

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała-Litwin

Nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, certyfikowany trener umiejętności społecznych, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS. Ukończone kursy i szkolenia dot. zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego, prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz specjalistycznych szkoleń.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.