Przegląd wybranych metod pracy z dziećmi z deficytami poznawczymi
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Temat jest kontynuacją dwóch poprzednich spotkań – poświęconych odpowiednio diagnozie i współpracy z rodzicami dzieci z deficytami poznawczymi. Mianem deficytów poznawczych należy określić te zaburzenia, które utrudniają dziecku odbiór, przechowanie i przetwarzanie informacji płynących ze świata, pozwalających świat zrozumieć i dobrze w nim funkcjonować. Dotyczą one takich funkcji poznawczych jak: percepcja, pamięć, uwaga, myślenie. Podczas spotkania poruszymy wątek trudności szkolnych bezpośrednio związanych z poznanymi wcześniej deficytami poznawczymi oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak pracować?

Temat webinarium jest bardzo ważny dla pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów którzy pracując z dzieckiem z niepełnosprawnością, a szczególnie z dzieckiem z afazją czy autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera widzą owe deficyty. Szczególną grupą, którą zapraszamy do współpracy są rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przegląd wybranych metod pracy z dziećmi z deficytami poznawczymi

Cele:

 Cel teoretyczny – przegląd metod pracy z dziećmi z deficytami poznawczymi;

Cel poznawczy – przedstawienie założeń teoretycznych na przykładzie studium indywidualnego przypadku (metody i wskazówki do pracy dobrane pod kątem określonych deficytów);

Cel praktyczny – wypracowanie konkretnych wskazań do pracy z dziećmi  z deficytami poznawczymi.

Adresaci

  • pedagodzy

  • psycholodzy

  • nauczyciele

  • terapeuci pedagogiczni

  • rodzice dzieci

Prowadzący

dr Małgorzata Lis

dr nauk hum. w zakresie pedagogiki, psycholog, oligofrenopedagog, trener. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz psychologa w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu. W obszarze wsparcia nauczycieli pracuje ponad 10 lat.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.