Przygotowanie dziecka z dysfunkcją narządu wzroku do nauki szkolnej
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
25 zł
Szkolenie online
09 cze 2020
20:00
Wydarzenie się zakończyło
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 20.00)
Webinarium

Przedmiotem webinarium będą zagadnienia związane z edukacją przedszkolną dzieci z dysfunkcją narządu wzroku. Poruszone zostaną problemy, jakie pojawiają się w procesie nauczania – uczenia się wynikające bezpośrednio i pośrednio z tej dysfunkcji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przygotowanie dziecka do pisania, czytania i liczenia.

Prawidłowe przyswojenie technik szkolnych w okresie przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym jest niezwykle ważne dla dalszej edukacji, a  co za tym idzie dla przyszłości  dziecka. Przedszkolaki z niepełnosprawnością narządu wzroku napotykają  wiele trudności. Na webinarium zdefiniujemy najczęściej spotykane problemy i przedstawimy sposoby ich rozwiązania. Sposoby te będą mogły wykorzystać  w swej pracy  osoby zajmujące się edukacją, rewalidacją i wychowaniem dzieci niewidomych i słabowidzących na etapie żłobka, przedszkola, edukacji w klasach 1-3.

Przygotowanie dziecka z dysfunkcją narządu wzroku do nauki szkolnej

Cele webinarium:

Teoretyczne:

 • Zapoznanie z teoretycznymi podstawami pisania, czytania i liczenia w kontekście przyswajania ich przez dzieci z dysfunkcją narządu wzroku

Poznawcze:

 • Zrozumienie wpływu dysfunkcji wzroku na proces uczenia się

Utylitarne (praktyczne):

 • Wskazanie metod pracy z  dzieckiem niewidomym i słabowidzącym
 • Wskazanie odpowiednich środków dydaktycznych
 • Wskazanie sposobów dostosowania materiału ćwiczeniowego do potrzeb dziecka

Adresaci

 • Nauczyciele (szczególnie nauczyciele  przedszkoli i klas 1-3)
 • Pedagodzy
 • Pedagodzy specjalni
 • Rodzice dzieci
 • Opiekunowie
 • Terapeuci Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Nauczyciele rewalidacji
 • Terapeuci pedagogiczni

Prowadzący

mgr Dorota Dziaduła - nauczyciel wczesnej edukacji, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i SI
Od 30 lat pracujący z dziećmi z dysfunkcją narządu wzroku w ZSiP pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
Współpracuje z uczelniami wyższymi i ośrodkami szkolenia nauczycieli
Stale podnosi swoje kwalifikacje

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia : 9.06.2020 r. do godziny 15:00

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 25 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 50 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Zapisy na webinarium kończą się 9 czerwca o godzinie 15:00. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.