Rola mentora w świetle awansu zawodowego nauczycieli

Cena
Forma
Termin
Status
150 zł
warsztatowa
02 mar 2024
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Centrum Terapii Algiz, ul. Sobieskiego 84, 42-217 Częstochowa Czas trwania: 9:00-13:00
Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy roli mentora w nowym systemie awansu zawodowego nauczycieli. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą  się, kto może zostać mentorem i poznają jego zadania w procesie wdrażania się nauczyciela początkującego do pracy w zawodzie. Dowiedzą się też, czy zadania mentora różnią się od zadań  opiekuna stażu i na czym polega udział mentora  w ocenie pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Program szkolenia:

 1. Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa MEiN  w zakresie awansu zawodowego
 2. Mentoring i rola mentora
 3. Kto może zostać mentorem i na jaki czas jest powoływany
 4. Rola mentora w przygotowaniu nauczyciela do zawodu
 5. Obowiązki mentora podczas sprawowania  funkcji
 6. Dokumentacja własna mentora- wzoru dokumentów
 7. Opinia mentora do dokonania oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
 8. Najważniejsze terminy.

Adresaci:

 • nauczyciele, którym powierzono funkcje mentora
 • nauczyciele rozpoczynający awans zawodowy - nauczyciel początkujący
 • dyrektorzy placówek