Rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jak przygotować pełną dokumentację?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele, którzy kończą w maju staż, stają przed problemem profesjonalnego przygotowania dokumentacji „awansowej” i odbycia rozmowy z członkami komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Często są pełni obaw, czy właściwie opracują dokumentację i sprostają wymaganiom komisji. Dzięki zdobytej podczas webinarium wiedzy nauczyciele poprawnie opracują sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotują wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentację dołączaną do wniosku. Będą wiedzieli, jak przebiega praca komisji kwalifikacyjnej i w jaki sposób przygotować się do rozmowy, aby zakończyła się uzyskaniem akceptacji komisji, a w rezultacie – uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jak przygotować pełną dokumentację?

Cele: 

  • Nabycie umiejętności opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Poznanie sposobu przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
  • Przedstawienie wymagań dotyczących dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
  • Wskazanie koniecznych do opracowania opisów i analiz sposobu realizacji wybranych wymagań.
  • Zapoznanie z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.

Adresaci

  • Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  • Dyrektorzy szkół

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.