Rozpoznawanie ryzyka dysleksji - Skala SRD
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Wczesne rozpoznawanie u dzieci ryzyka specyficznych trudności w nauce czytania i pisania jest podstawą do zaplanowania i zrealizowania efektywnej pomocy. Diagnoza nauczycielska, a więc obserwacja, poznawanie podopiecznych w przedszkolu i w szkole, ich możliwości i trudności, jest konieczna, aby stworzyć im odpowiednie warunki do uczenia się, określić próg wymagań, stworzyć okazje do rozwoju. W webinarze zostaną przedstawione symptomy ryzyka dysleksji na poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać przedszkolaka z grupy ryzyka dysleksji, jakie są objawy zaburzeń dyslektycznych występujące u dzieci w okresie wczesnoszkolnym oraz jak odróżnić ryzyko dysleksji od innych zaburzeń. Zostaną poruszone zagadnienia ryzyka dysleksji w kontekście gotowości szkolnej dziecka.

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji

 • Przedstawienie objawów ryzyka dysleksji na poszczególnych etapach rozwoju
 • Wyszczególnienie podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych stanowiących podłoże do nabywania umiejętności czytania i pisania
 • Zaprezentowanie modelu diagnozy specyficznych trudności w nauce
 • Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi wydawanie opinii o specyficznych trudnościach w nauce
 • Wdrożenie w posługiwanie się narzędziami diagnostycznymi dla rodziców i nauczycieli, służącymi do rozpoznawania ryzyka dysleksji

Adresaci

 • dyrektorzy szkół
 • nauczyciele wspomagający
 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotowi
 • pedagodzy szkolni
 • psychologowie szkolni
 • terapeuci
 • rodzice
 • osoby zainteresowane tematem

Prowadzący

mgr Dorota Rokita 

Pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu specyficznych trudności w nauce, w tym w rozpoznawaniu ryzyka dysleksji.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.