Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów niezbędnych na rynku pracy
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 135 minut (godzina 18.00-20.15)
Webinarium

Kompetencje kluczowe wpisane są w podstawę programową kształcenia ogólnego. Każdy nauczyciel jest zobowiązany rozwijać je  na swoich lekcjach. Dodatkowo szkoły powinny wykorzystywać do tego celu zajęcia pozalekcyjne  oraz organizowane przez siebie imprezy, uroczystości i inne wydarzenia. Świadomość tych faktów wymaga od dyrektorów szkół właściwego działania i prowadzenia pod tym kątem nadzoru pedagogicznego. Nauczycieli natomiast zobowiązuje do planowania pracy na lekcji tak, by odpowiednio dobrane metody i formy pracy służyły kształtowaniu wszystkich kompetencji kluczowych. 

Dobrze byłoby zyskać świadomość, jakie działania, pojawiające się na danej lekcji w sposób naturalny, temu służą, a jakie trzeba stwarzać, maskując początkową sztuczność, by każda kompetencja została zaznaczona na większości prowadzonych zajęć. Wszystkie kompetencje kluczowe (porozumiewanie się w języku polskim i obcym, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość,  świadomość i ekspresja kulturalna) są istotne z punktu widzenia ucznia, który kiedyś będzie się musiał odnaleźć w dorosłym życiu, w tym na rynku pracy.  Odpowiedzialna i nowoczesna szkoła działa w interesie swoich uczniów. Wie, czego musi nauczyć i jak to zrobić. Planowane spotkanie pozwoli uczestnikom zrozumieć stawiane wobec nich oczekiwania i pokaże spojrzenie na te kwestie, które ułatwi organizację procesu edukacyjnego.

Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów niezbędnych na rynku pracy

CELE:

  • Zapoznanie się z kompetencjami kluczowymi celem ich zrozumienia
  • Przedstawienie podstawowych działań służących kształtowaniu kompetencji na lekcjach
  • Wskazanie konieczności  planowania dodatkowych inicjatyw nauczycielskich, które nie wynikają ze specyfiki prowadzonego przedmiotu, lecz muszą być podejmowane w celu wyposażania uczniów we wszystkie potrzebne kompetencje
  • Omówienie innych  inicjatyw realizowanych przez szkoły celem kształtowania kompetencji kluczowych

Adresaci

  • Nauczyciele
  • Dyrektorzy

Prowadzący

dr Jolanta Wasilewska

Jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnią praktyką w szkole. Obecnie zajmuje się sprawami związanymi z przestrzeganiem przez szkoły przepisów prawa. Szczególnie bliska jest jej tematyka związana z edukacją włączającą. Prowadzi szkolenia i zajęcia odnoszące się do prawa oświatowego i organizacji w szkołach wsparcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.