Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
31 mar 2023
20:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Spotkanie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu aktywizacji oraz rozwijania 8 kompetencji kluczowych w szkole. Jest ono zgodne z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej.

Cele:

W czasie szkolenia zostaną przedstawione i zrealizowane:

  • Motywacja ucznia i czynniki decydujące,
  • Kompetencje kluczowe, a podstawa programowa w szkole,
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach - metody,
  • Podsumowanie.

Adresaci

  • Wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Prowadzący

mgr Angelika Perdek - Chabinowska

Czynny zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych z obszarów: umiejętności miękkich, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, TIK, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacji i obowiązujących przepisów,  czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania, innowacji. Na szkoleniach stawia nacisk na praktyczne wykorzystanie przedstawianych treści w codziennej pracy dydaktycznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 30 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 80 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.