Rozwój mowy dziecka w normie w odniesieniu do dziecka z podejrzeniem diagnozy ASD
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
Bezpłatne
Szkolenie online
21 maj 2020
20:00
Wydarzenie się zakończyło
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 20.00)
Webinarium

Temat dotyczy charakterystyki rozwoju mowy dziecka w normie, w poszczególnych aspektach językowych. Ma także na celu zwrócenie uwagi na „kamienie milowe” rozwoju języka i komunikacji, których brak w rozwoju może świadczyć o predyspozycji dziecka do wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wyjaśnia, czym jest autyzm, ASD, ASC, w jaki sposób przejawiają się zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z ASD, jakie są pierwsze objawy nieprawidłowego rozwoju umiejętności komunikacyjnych u małych dzieci z podejrzeniem diagnozy ASD.

Treści tematyk są ukierunkowane w szczególności na wsparcie rodziców, terapeutów, logopedów, pedagogów i nauczycieli w żłobku w obserwacji i identyfikacji pierwszych niepokojących sygnałów występujących u dziecka w obrębie rozwoju mowy i komunikacji, które mogą stanowić podstawę do skierowania go na dalszą obserwację, diagnostykę specjalistyczną  lub terapię. Przekaz zajęć może ponadto stanowić wskazówki dla rodziców, którzy na bieżąco kontrolują rozwój mowy i komunikacji swojego dziecka.

Cel

Zapoznanie się uczestników z dynamiką rozwoju mowy i komunikacji dziecka rozwijającego się prawidłowo w odniesieniu do dziecka z podejrzeniem diagnozy ASD.

Uczestnik szkolenia:

 • Pozna rozwój mowy i komunikacji w ujęciu neurotypowym,
 • Zdobędzie umiejętność określania „kamieni milowych” rozwoju mowy i komunikacji,
 • Dowie się, czym jest autyzm, ASD, ASC,
 • Zapozna się z nieprawidłowościami w zakresie rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z podejrzeniem diagnozy ASD,
 • Będzie potrafił zaobserwować nieprawidłowości w rozwoju mowy i komunikacji  występujące u dzieci od najwcześniejszych etapów rozwojowych.

Adresaci

 • rodzice/opiekunowie dzieci
 • terapeuci
 • nauczyciele
 • logopedzi
 • pedagodzy
 • nauczyciele/opiekunki w żłobkach
 • osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Katarzyna Tokarz - Wykładowca PCUD i Akademii Online PCUD Neurologopeda, pedagog. Pracuje w Poradni Autyzmu Dzieci w Rzeszowie. Diagnosta i terapeuta, od 12 lat prowadząca terapie i diagnozy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki ASD.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Zapisy na webinarium kończą się 20 maja o godzinie 15:00. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.