Rozwój seksualny osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
300 zł
warsztatowa
24 wrz 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Forma stacjonarna Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych
Cel szkolenia

Termin: 

24 - 25.09.2022

Czas trwania: 

Sobota: 9:00 - 14:00 

Niedziela: 9:00 - 14:00

Zapoznanie osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub autystycznymi z rozwojem psychoseksualnym, problemami związanymi z ich rozwojem emocjonalnym i seksualnymi. Pogłębienie wiedzy na temat edukacji emocjonalno-seksualnej takich osób oraz zapoznanie z dostępnymi w literaturze wybranymi przeznaczonymi dla nich programami edukacyjnymi. Wypracowanie umiejętności uwzględniania tych zjawisk w planowaniu i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Rozwój seksualny osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem

Program szkolenia:

 1. Jak realizować edukację seksualną w placówce?
 2. Seksualność dziecka. Jak ją wspierać w procesie edukacji?
 3. Rozwój psychseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.
 4. Co jest normą a co nie?
 5. Wykorzystywanie seksualne – działania przed i po. Jak pomóc?

Literatura polecana przez prowadzącą szkolenie:

 • Beisert Maria, „Seksualność w cyklu życia człowieka.”, (2004) Poznań
 • Fornalik Izabela, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.”
 • Fornalik Izabela, „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów„, (2010) Warszawa
 • Zbigniew Lew-Starowicz, Daria Mejnartowicz, Iwona Wojtczak–Grzesińska, Aleksandra Malinowska, Pavlina Suchankova, „Wieczne dzieci czy dorośli. Problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.”, (2002) Warszawa


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do

 • nauczycieli,
 • oligofrenopedagogów, pedagogów,
 • psychologów i pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych,
 • wychowawców,
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • rodziców.

Prowadzący

Dr Anna Prokopiak

Nauczyciel dyplomowany, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prezesem zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie, pracującej na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest diagnostą w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Pracuje jako edukator w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Temat rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko z UMCS w Lublinie to: „Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Jest Terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Doskonale posługuje się językiem włoskim w mowie i piśmie.

Jest autorką wielu publikacji, m.in.:

 1. Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 28-36.
 2. Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012, s. 96-109.