Rytmika ogólna w przedszkolu i klasach 1-3
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 90 minut
Webinarium

W przedszkolu oraz klasach 1-3 zajęcia z rytmiki powinny być prowadzone przez nauczyciela edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej (o ile nie wykraczają poza podstawę programową). Podstawa programowa nie określa ściśle, jak powinny przebiegać zajęcia z rytmiki, ani czasu ich trwania. Wskazać należy, że to Dyrektor placówki oświatowej akceptuje program wychowania przedszkolnego, a czas trwania zajęć określa z rozkładem dnia.

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia z rytmiki jest bardzo ważne, gdyż poprzez muzykę i ruch dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma możliwość wieloaspektowego rozwoju, zwiększa się jego poziom adaptacji do grupy społecznej. Webinarium przedstawia praktyczne podejście od zajęć z rytmiki w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Część teoretyczna:

 1. Rozwój muzyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 2. Metodyka zabaw przy muzyce
 3. Metodyka prowadzenia poszczególnych form aktywności muzycznych (śpiew,słuchanie muzyki, granie na instrumentach, ruch przy muzyce)
 4. Kryteria zawodu nauczyciela
 5. Podstawa programowa w obszarze muzyki
 6. Edukacja muzyczna najmłodszych a umiejętności nauczyciela.

Część praktyczna – warsztaty:

 1. Piosenki na różne okazje
 2. Zabawy z piosenką
 3. Tańce ludowe i narodowe
 4. Dobór materiału muzycznego

Rytmika ogólna w przedszkolu i klasach 1-3

Celem webinarium jest zapoznanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z interesującą tematyką zajęć rytmicznych. Zakładane efekty kształcenia po szkoleniu w zakresie:

wiedzy:

 • Uczestnik zna podstawowe założenia podstawy programowej zajęć rytmiki w przedszkolu i klasach 1-3
 • Ma podstawową wiedzę na temat metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć z rytmiki
 • Zna przedmioty, które można wykorzystać do zajęć z rytmiki

umiejętności:

 • Potrafi zbudować scenariusz interesujących zajęć z rytmiki
 • Potrafi zgromadzić przedmioty, które można wykorzystać podczas zajęć
 • Potrafi określić ramy współpracy z dziećmi w celu realizacji zajęć z rytmiki

Adresaci

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Dyrektorzy przedszkola i szkół podstawowych
 • Pomoce nauczyciela
 • Rodzice dzieci

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.