Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery

Cena
Forma
Termin
Status
350 zł
warsztatowa
04 mar 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 9:00-15:00
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat edukacji emocjonalno-seksualnej osób z niepełnosprawnością, nabycie umiejętności planowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zakresie treści związanych z edukacją emocjonalno-seksualną.

Program szkolenia

1. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Realizacja edukacji seksualnej w placówce – praktyczne wskazówki.
3. Trudne zachowania związane z potrzebami seksualnymi – diagnoza co jest normą, a co nie, strategie postępowania.
4. Programy edukacji emocjonalno-seksualnej. Uwzględnienie edukacji seksualnej w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.
5. Dyskusja – omówienie indywidualnych przypadków zaproponowanych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie kierowane jest do:

Nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Anna Prokopiak, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prezes zarządu Fundacji Alpha, nauczyciel dyplomowany, autorka publikacji m.in. nt seksualności, autonomii i wsparcia osób z niepełnosprawnością.