Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu

Cena
Forma
Termin
Status
300 zł
wykładowa
Po zebraniu grupy
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 6 godz. dyd.
Cel szkolenia:

Zapoznanie z problematyką związaną z rozwojem emocjonalnym i seksualnym  u osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Poszerzenie świadomości specjalistów o obszarach psychoseksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu, rozwijanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, radzenia sobie z problemami ich seksualności.

Program szkolenia:

Program szkolenia: 

  1. Demon seksu czy wieczne dziecko? Stereotypy dotyczące seksualności osób z intelektualną niepełnosprawnością i autyzmem. Jak zmieniać postawy rodziców, opiekunów społeczeństwa?
  2. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń.
  3. Dojrzewanie jako etap na drodze do dorosłości z intelektualną niepełnosprawnością i ASD:

- dojrzewanie płciowe

- jak uniknąć niewłaściwych reakcji młodzieży na przejawy dojrzewania płciowego?

- jak rozmawiać z młodzieżą na temat dojrzewania? (miesiączka, wizyta u

    ginekologa, polucje nocne u chłopców i wiele innych)

- od rozkwitu potrzeby seksualnej do aktywności seksualnej

- specyfika związków uczuciowych

Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem - prawidłowe oraz nieprawidłowe formy jej ekspresji. Norma i patologia w zachowaniu seksualnym osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu.

  1. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniając warunki ich życia?

- zainteresowanie tematyką seksualną, pornografią

- masturbacja

- dążenie do zaspokajania potrzeby seksualnej poprzez podejmowanie   

     współżycia seksualnego

- zachowania odbiegające od normy

Dorosłość osób z intelektualną niepełnosprawnością - dylematy związane z tworzeniem trwałych związków wśród osób z intelektualną niepełnosprawnością (z uwzględnieniem życia małżeńskiego), prokreacją i stosowaniem antykoncepcji. Aspekty prawne. Przygotowanie do życia w rodzinie.

Jak rozwijać świadomość seksualną osób ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną? Jak nauczyć kontroli własnych zachowań? - rola wychowania seksualnego w domu rodzinnym, instytucji (szkoła, warsztaty terapii zajęciowej itp.)

Jak włączyć edukację seksualną w szkolne zajęcia z osobami niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem?

Osoba z niepełnosprawnością, autyzmem jako ofiara lub sprawca wykorzystywania seksualnego. Rola profilaktyki na różnych etapach życia. Realizacja zajęć profilaktycznych w placówce/domowa profilaktyka wykorzystania seksualnego.

  1. Jak współpracować z rodzicami podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem? Porady praktyczne.

Szkolenie kierowane jest do:

wszystkich osób, zarówno nauczycieli jaki i rodziców, opiekunów, mających kontakt wychowawczy i edukacyjny oraz bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych na autyzm, ZA, ADHD


 Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje certyfikat wydawany przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe 

Prowadzący szkolenie:

Dr Izabela Fornalik – doktor nauk humanistycznych; certyfikowana psychoterapeutka CBT, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna w procesie certyfikacji na seksuologa klinicznego; członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego; wykładowczyni na studiach podyplomowych z seksuologii na UAM i SWPS; autorka licznych publikacji na temat seksualności, m.in. książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz pomocy dydaktycznych do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na co dzień pracuje w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
  • Serwis kawowy