SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej - DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA

Cena
Forma
Termin
Status
900 zł
warsztatowa
27 kwi 2024
Lista rezerwowa
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 Rzeszów Czas trwania: 16 godzin
SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Termin: 27 - 28.04.2024

Sobota: 9.00 – 16.30 / 10 godz. dyd.

Niedziela: 9.00-13.30 / 6 godz. dyd.

Czas trwania : 16 godz. dydaktycznych

Uwagi:
Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowego użytku, kilka szpatułek laryngologicznych drewnianych.

Program szkolenia

 1. Dwa ujęcia dyslalii w polskiej logopedii: tradycyjne i nowe.
 2. Niedostatki tradycyjnego trójfazowego modelu terapii dyslalii.
 3. SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny języka polskiego.
 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
  • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
  • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
  • Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
 8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
  • Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
 9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
  • Procedura a metoda i strategia.
  • Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
  • Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
  • Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
 10. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
  • Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
  • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, itd.
  • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
  • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
  • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
  • Polaryzacja głoski.
  • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
  • Ćwiczenia praktyczne: ćwiczenia narządów mowy, nauka oddychania, w tym pozycji spoczynkowej języka i połykania, wywoływanie głosek.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • logopedzi, 
 • neurologopedzi, 
 • studenci logopedii, 
 • pedagodzy.

Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz dyplom potwierdzający jego ukończenie.

Prowadzący szkolenie

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Profesor doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia.