Strategie terapeutyczne dla dzieci ze spektrum Autyzmu.

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
Warsztatowa
18 gru 2019
Miejsce szkolenia: (nie ustalono) Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki spektrum autyzmu oraz opracowanie strategii terapeutycznych do pracy z dzieckiem.

Adresaci

Adresatami szkolenia są przede wszystkimi: 

  • nauczyciele, 
  • nauczyciele wspomagający, 
  • pedagodzy, 
  • osoby pracujące z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Plan szkolenia

  1. Wprowadzenie w tematykę zaburzeń ze spektrum Autyzmu
  2. Omówienie kluczowych strategii terapeutycznych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
  3. Studium przypadku dziecka ze spektrum autyzmu – opracowanie strategii pracy i pomocy dziecku
  4. Pytania związane z pracą z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Prowadząca

mgr Beata Orzechowska – pedagog terapeuta, oligofrenopedagog ze specjalnością wspomagania dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną, surdologopeda, terapeuta bilateralny, trener Johansen IAS oraz EEG Biofeedback. Od 5 lat pracuje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na co dzień prowadzi diagnozę i terapię dzieci.