Strategie terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
warsztatowa
15 kwi 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Centrum Terapii ALGIZ, ul. Sobieskiego 84, 42-217 Częstochowa Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, w godzinach 16:30 - 19:30
Opis szkolenia

Termin: 15.04.2023 r.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne,  w godzinach  16:30 - 19:30

Koszt: 100 zł

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121,

42-202 Częstochowa,

Zapisy: tel. 884 215 073; czestochowa@pcud.edu.pl wypełnij aplikację na naszej stronie www.czestochowa,pcud.edu.pl

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe

Forma szkolenia: 

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników 

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
 • Serwis kawowy

Opis szkolenia

Wszyscy ludzie mają określone potrzeby, niektóre z nich, jak te podstawowe Maslowa są ważne w całościowym rozwoju jednostki. Są też potrzeby, które u każdego człowieka będą indywidualne, ale są one równie ważne. Coraz częściej słyszymy, ale także spotykamy się na co dzień z osobami ze spektrum. Ich potrzeby w pewnym zakresie są identyczne, jak nasze, są też takie, które będą się różnić od potrzeb osób neurotypowych.
Szkolenie z zakresu strategii terapeutycznych dla dziecka ze spektrum rozpocznę od wprowadzenia w tematykę tych zaburzeń. Będziecie Państwo mogli dowiedzieć się jakie zachowania może przejawiać dziecko ze spektrum oraz co powinno zwrócić naszą uwagę, aby jak najszybciej mu pomóc. Omówię podstawowe strategie terapeutyczne dziecka ze spektrum, a  także opowiem, jakie strategie stosuję na co dzień w pracy.

Na podstawie studium przypadku dziecka ze spektrum wspólnie przyjrzymy się jego potrzebom i sposobom dostosowania warunków do jego indywidualnych potrzeb. Przedstawię Państwu również dokumenty niezbędne w pracy z dzieckiem ze spektrum – Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU), Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) oraz plan rewalidacji.

Plan szkolenia:

 • wprowadzenie w tematykę zaburzeń ze spektrum Autyzmu
 • omówienie kluczowych strategii terapeutycznych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • studium przypadku dziecka ze spektrum autyzmu – opracowanie strategii pracy i pomocy dziecku
 • pytania związane z pracą z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Adresaci

 • nauczyciele, 
 • nauczyciele wspomagający, 
 • pedagodzy, 
 • osoby pracujące z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Prowadzący

Mgr Beata Orzechowska

Pedagog terapeuta, pedagog pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ze specjalizacją wspomagania dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną, logopeda, surdologopeda, terapeuta bilateralny, provider Johansen IAS i ATS Neuroflow, EEG Biofeedback. Pracuje w Szkole Podstawowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Klinice Lekarskiej, prowadzi prywatną praktykę