Szkoła i przedszkole bez kar i nagród. (Pozytywna Dyscyplina w praktyce)
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Praca z dziećmi – w przedszkolach i szkołach - to  codzienne zmagania z rozmaitymi trudnościami wychowawczymi. Uczniowie często stawiają nauczycieli przed takimi wyzwaniami, jak zniechęcenie, brak współpracy, napady złości, kłamstwa, kłótnie, agresja słowna lub fizyczna. Dorośli sięgają wtedy często po takie narzędzia, jak kary i nagrody. Jednak te metody są nie zawsze skuteczne i motywujące, a często –  są niezgodne z wyznawanymi przez nauczycieli wartościami.  Zapraszamy na webinar, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jakie są długofalowe skutki stosowania kar i nagród i co POZYTYWNA DYSCYPLINA – skuteczne podejście do nauczania i rodzicielstwa – proponuje w zamian.

Szkoła i przedszkole bez kar i nagród. (Pozytywna Dyscyplina w praktyce)

  • zapoznanie się z podstawami Pozytywnej Dyscypliny 
  • pokazanie,  jakie są długofalowe rezultaty stosowanie kar i czego dzieci uczą się dzięki nim
  • wskazanie różnicy między karami a konsekwencjami 
  • pokazanie, dlaczego stosowanie nagród jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe 
  • poznanie przykładów innych narzędzi –  do zastosowania zamiast kar i nagród
  • rola koncentracji na rozwiązaniach  - jako najważniejszej  alternatywy dla kar i nagród

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, rodzice, opiekunowie oraz wszyscy inni specjaliści, pracujący na co dzień z dziećmi – w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Prowadzący

Olga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od 4 lat. Prowadzi swoją stronę FB  @pozytywnieolgapospiech

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.