Szkolenie PECS Poziom 1

Cena
Forma
Termin
Status
1499 zł
warsztatowa
08 paź 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35 - 119 Rzeszów Czas trwania: 9:00 - 14:00 (13 godzin dydaktycznych)
Szkolenie PECS Poziom 1

Szkolenie przy współpracy z: PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS


Temat: Szkolenie PECS Poziom 1 

Termin:  08 - 09.10.2022 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35 - 119 Rzeszów

Czas: godz. 9.00 – 14.00

Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział wraz z materiałami szkoleniowymi

Program szkolenia

Osoby niemówiące lub z ograniczonymi możliwościami artykulacyjnymi potrzebują systemu komunikacji, z którego będą mogły korzystać tu i teraz. Jeżeli jesteś nauczycielem, terapeutą lub rodzicem dziecka, u którego zdiagnozowano trudności w tych obszarach, prawdopodobnie słyszałeś już o Picture Exchange Communication System (PECS). PECS zyskało uznanie, ponieważ jest to praktyczny model o dowiedzionej naukowo skuteczności, a jeśli jest wdrażany z dokładnością – naprawdę działa. W oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania pierwsze umiejetności rozwijane w ramach PECS polegają na nauczaniu spontanicznego wyrażania próśb, a następnie – tak szybko, jak to możliwe – przechodzi się do odpowiadania na pytania, a także komentowania otaczającego środowiska. Dodatkowym atutem, jest wysoki odsetek dzieci, które nabywają umiejętność niezależnego posługiwania się mową po wprowadzeniu PECS. Należy podkreślić, że chociaż PECS pierwotnie opracowano z myślą o małych dzieciach z autyzmem, z powodzeniem jest stosowane u różnych uczniów w każdym wieku i z wyzwaniami w różnych obszarach: poznawczym, komunikacyjnym, fizycznym.

Na naszych szkoleniach nauczysz się wdrażać PECS – oparty na dowodach naukaowych system komunikacji alternatywnej i wspomagającej, ceniony na całym świecie.

Czego się dowiesz:

• Poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego

• Poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji

• Poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji

• Jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej

• Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji

Prowadzący szkolenie

TBA