Szkolenie stacjonarne dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego - Awans zawodowy wg. nowych przepisów prawnych
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
-
warsztatowa
15 lis 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Rzeszowski Czas trwania: 3 godziny
Zakres tematyczny


  • Przepisy prawa regulujące procedurę awansu zawodowego nauczycieli,
  • Status nauczyciela początkującego i przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • Rola mentora w okresie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu,
  • Wymagania i niezbędne warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego,
  • Wymagania i niezbędne warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela dyplomowanego,
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela dokonywanej w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego,
  • Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
  • Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.


Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie skierowane jest do:

  • studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prowadzący szkolenie

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska  

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 35-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, były doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.