Taniec w edukacji przedszkolnej jako jedna z form wpływająca na rozwój dziecka
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
13 gru 2021
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 18.00)
Webinarium

Celem Webinarium będzie przybliżenie tematyki dotyczącej zajęć tanecznych wpływających na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Taniec to ekspresja emocji, relacji wyrażanych poprzez rytm i ruch ciała, który towarzyszy człowiekowi już od najdawniejszych czasów. Spontaniczne rytmiczne sekwencje ruchów czy gestów powstają właśnie najczęściej pod wpływem bodźców emocjonalnych, które są skoordynowane w czasie z muzyką oraz daną przestrzenią jaka otacza dziecko. Dzieci bardzo często wykazują duże zainteresowanie tym sposobem wyrażania emocji. Wynika to również z głęboko zakorzenionych potrzeb młodego organizmu do ruchu i zabawy. Pomaga on również w odzyskaniu radości i równowagi w trudnych sytuacjach, jest dobrym narzędziem , który możemy wykorzystać w tracie budowania relacji społecznych, tolerancji do drugiej osoby, szacunku i wzajemnego wsparcia jak również kształtuje rozwój fizycznych młodego organizmu. Zajęcia taneczne wykorzystywać można tak naprawdę na terenie każdego przedszkola czy  szkoły. Mogą one posłużyć jako dobry, dodatkowy element w tracie zajęć, który będzie działać pobudzająco na organizm dziecka.

Taniec w edukacji przedszkolnej jako jedna z form wpływająca na rozwój dziecka

CELE:

 • Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
 • Promowanie zdrowego trybu życia u dzieci
 • Pokazanie tańca jako jednej z form aktywności ruchowej
 • Kształtowanie ekspresji twórczej
 • Przedstawienie zajęć tanecznych  jako formy zajęć, która będzie wpływać również na rozwój emocjonalno- społeczny dziecka

Adresaci

 • nauczyciele
 • nauczyciele wspomagający
 • pedagodzy
 • rodzice dzieci
 • opiekunowie

Prowadzący

mgr Aneta Skoczylas
Pedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami, wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz na Wyższej Szkole Humanitis z siedzibą w Sosnowcu. Swój warsztat doskonaliłam dzięki uczestnictwu w wielu kursach ( ukończony III kurs Stosowanej Analizy Zachowania- Fundacja Od Początku, kurs- Trening Umiejętności Społecznych) i szkoleniach ( Rola nauczyciela wspomagającego, dziecko z trudnościami, Wsparcie ucznia ze Spektrum Autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej, Komunikacja z dzieckiem z Autyzmem), ukończone Warsztaty szkoleniowe – Sensoplastyka I stopnia, ukończone warsztaty muzyczno-taneczne- Studio tańca i muzyki RYTM, ukończone szkolenie- Animator zabaw dziecięcych. Brałam również udział w Ogólnopolskiej Konferencji Arteterapii, ukończyłam kurs z Arteterapii. Jestem licencjonowany instruktorem Zumba, Zumba Kids. Zajęcia taneczne wykorzystuję w pracy z dziećmi ponieważ rozwijają one koordynację i sprawności ruchową, wyrabiają pewność siebie, akceptację siebie samego jak również rozwijają postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności. Współpracuję z klubem sportowym Spin gdzie prowadzę zajęcia z zumby, jak również prowadziłam liczne zajęcia odbywające się na terenie RDK. Moja pasja to muzyka i taniec, mój cel: praca z dziećmi z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu współpraca i pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.