Techniki rozwijające świadomość emocji u dzieci z ASD
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Dzieci oraz osoby dorosłe z zaburzeniem ze spektrum autyzmu mają problem z analizą i wyrażaniem emocji. Głównym tematem webinarium jest nauka osób z ASD rozwijania świadomości swoich emocji poprzez wykorzystanie technik poznawczo-bahawioralnych. Świadomość swoich emocji jest kluczem do odpowiedniego reagowania w sytuacjach społecznych oraz adekwatnej analizy tych sytuacji. Umiejętność tę wykorzystuje się przede wszystkim w kształtowaniu własnej tożsamości. Uczestnicy webinarim uzyskają odpowiednie narzędzia do nauki świadomości emocji oraz nauczą się jak prowadzić psychoedukację na ich temat.

Techniki rozwijające świadomość emocji u dzieci z ASD

Cele:

 • Jak rozmawiać z dziećmi na temat emocji
 • Jak w odpowiedni sposób prowadzić psychoedukację dotyczącą emocji
 • Nauka technik poznawczo – behawioralnych w kontekście radzenia sobie z emocjami
 • Jak dobrać techniki adekwatnie do wieku dziecka
 • Jak uprawomocnić emocje u dziecka

Adresaci

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • rodzice
 • opiekunowie

Prowadzący

mgr Agata Chromik 

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z ASD. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla dorosłych osób ze spektrum. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Autyzmu. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, jak również superwizjach grupowych.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.