Terapia behawioralna – kurs 3 modułowy
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
1300 zł
Szkolenie specjalistyczne
17 wrz 2022
09:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 46 godzin
Opis

Terminy spotkań:

 • 17.09.2022 - 9.00-19.00 - mgr Ewa Kuliga
 • 18.09.2022 - 8.00-16.00 - mgr Ewa Kuliga


 • 24.09.2022 - 9.00-19.00 - dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak
 • 25.09.2022 - 8.00-16.00 - dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak

Kurs organizują Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy PSTB - Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk - Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

3 stopnie: 1300 zł


PROGRAM:

1 spotkanie:

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;

4.   Teoria uczenia w praktyce;

2 spotkanie: 

1.   Cele i zasady SAZ;

2.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;

3.   Czego i jak uczyć?

 • diagnoza funkcjonalna
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

3 spotkanie:

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja

 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx'a;


Prowadzący

dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak jest doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem specjalnym wieloprofilowego usprawniania osób z uszkodzeniami mózgu, terapeutą i superwizorem behawioralnym PLTB, nr lic 64/T/2011.

Jest współzałożycielką i prezesem (od początku istnienia do dnia dzisiejszego) Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Aktualnie:  superwizor (a w latach 2014-2019 dyrektor) Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy UMIEM w Krakowie, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Poznaniu i Katowicach i innych. Współautor koncepcji systemu Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego, a także członek kapituły wszystkich kadencji PLTB, wykładowca i superwizor.

Od 2002 roku prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania i terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Współautor systemu SYSABA- czyli systemu wsparcia dla ośrodków terapii behawioralnej w zakresie prowadzenia dokumentacji, a równocześnie przełomowego narzędzia badawczego. 

O SOBIE: w swojej pracy przede wszystkim specjalizuję się w dwóch skrajnościach: osobach z wieloraką lub sprzężoną niepełnosprawnością (w tym z głeboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną) oraz w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania (przy normie intelektualnej). Chętnie podejmuje się wyzwań odbiegających od najpopularniejszych wdrożenń terapii behawioralnej: praca z więźniami, praca w szkołach, praca w ośrodkach socjoterapeutycznych, OREW-ach, praca ze zwierzętami, etc.

mgr Ewa Kuliga- mgr psychologii, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny,  dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.   Od 2006 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Od 2002 roku prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania i zaburzeń rozwojowych w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Kierownik Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB oraz Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB, członek Stowarzyszenia PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, psycholog w Ośrodku Wspierania Rodziny i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Raciborzu.

Członek Kapituły PLTB, współautor projektu SYSABA- Systemu wsparcia ośrodków behawioralnych pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi.


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie wystawiane przez PSTB zgodnie wg. wzoru MEN

Adresaci

3 modułowy kurs Terapii behawioralnej przeznaczony jest przede wszystkim dla:

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem

Cel

I STOPIEŃ

zapoznanie z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych

II STOPIEŃ

zachowania niepożądane i metody ich eliminowania, sposoby rejestracji zachowań trudnych, programy rozwijające samoobsługę i samodzielność

III STOPIEŃ

zasady pisania programów edukacyjnych, nauka rejestracji postępów ucznia, integracja dzieci autystycznych z dziećmi zdrowymi

Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Zapisy

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


Warunkiem zapisu na kurs: "TERAPIA BEHAWIORALNA"

 • Wypełnienie aplikacji 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

SGB EXPRESS BANK
44 9176 1022 2003 0025 1965 0002
Dokonując wpłaty prosimy podać:
Nazwisko i imię uczestnika, nazwa kursu,

Przykład:

Kowalski Jan, terapia behawioralna,