Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3- modułowy kurs bazowy

Cena
Forma
Termin
Status
1500 zł
warsztatowa
18 mar 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jagiellońska 141, Częstochowa, sala nr 25 Czas trwania: 46 godzin dydaktycznych
Terapia behawioralna w teorii i praktyce-3-modułowy kurs specjalny

Termin: 18-19.03.2023 - I spotkanie

Sobota:  9.00 - 19.00

Niedziela  8.00 - 16.00


Termin: 25-26.03.2023 - II spotkanie

Sobota:  9.00 - 19.00

Niedziela  8.00 - 16.00

Cel i program szkolenia

CELE KSZTAŁCENIA: 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi prawami rządzącymi ludzkim zachowaniem, celami realizowanymi w ramach Stosowanej Analizy Zachowania oraz technikami terapii, które można wykorzystać do kształtowania nowych umiejętności oraz niwelowania zachowań problemowych.

PLAN NAUCZANIA:

I spotkanie:

1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania.

4. Teoria uczenia w praktyce.

5. Cele i zasady SAZ.

6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji.

7. Czego i jak uczyć?

diagnoza funkcjonalna

tworzenie programu terapeutycznego

techniki nauczania

dokumentowanie przebiegu procesu uczenia.

II spotkanie:

1. Czego i jak uczyć- kontynuacja

tworzenie programu terapeutycznego

techniki nauczania

dokumentowanie przebiegu procesu uczenia.

2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań.

4. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx'a.

Forma szkolenia

Szkolenie realizowane jest podczas dwóch spotkań. Każde spotkanie trwa 23 godziny lekcyjne.

Szkolenie jest kierowane do:

  • nauczycieli,
  • terapeutów,
  • osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem

Prowadzący szkolenie:

mgr Ewa Kuliga - Terapeuta behawioralny , Superwizor behawioralny , Kierownik ośrodka , Koordynator stażów , Koordynator szkoleń , Członek kapituły , Redaktor , Admin , Prowadzący

Nr licencji 86/T/2011 oraz 5/S/2011 ważna bezterminowo, mgr psychologii, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Od 2006 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Od 2002 roku prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania i zaburzeń rozwojowych w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Kierownik Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB oraz Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB, członek Stowarzyszenia PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, psycholog w Ośrodku Wspierania Rodziny i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Raciborzu.

Członek Kapituły PLTB, współautor projektu SYSABA- Systemu wsparcia ośrodków behawioralnych pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi.


dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak - Terapeuta behawioralny, Superwizor behawioralny, Kierownik ośrodka, Koordynator stażów, Koordynator szkoleń, Członek kapituły, Redaktor,

Nr licencji 64/T/2011 oraz 1/S/2011 ważna bezterminowo. Nela Grzegorczyk-Dłuciak jest doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem specjalnym wieloprofilowego usprawniania osób z uszkodzeniami mózgu, terapeutą i superwizorem behawioralnym PLTB, nr lic 64/T/2011. Jest współzałożycielką i prezesem (od początku istnienia do dnia dzisiejszego) Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Aktualnie: superwizor (a w latach 2014-2019 dyrektor) Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy UMIEM w Krakowie, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Poznaniu i Katowicach i innych. Współautor koncepcji systemu Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego, a także członek kapituły wszystkich kadencji PLTB, wykładowca i superwizor.

Od 2002 roku prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania i terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Współautor systemu SYSABA- czyli systemu wsparcia dla ośrodków terapii behawioralnej w zakresie prowadzenia dokumentacji, a równocześnie przełomowego narzędzia badawczego.

O SOBIE: w swojej pracy przede wszystkim specjalizuję się w dwóch skrajnościach: osobach z wieloraką lub sprzężoną niepełnosprawnością (w tym z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną) oraz w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania (przy normie intelektualnej). Chętnie podejmuje się wyzwań odbiegających od najpopularniejszych wdrożeń terapii behawioralnej: praca z więźniami, praca w szkołach, praca w ośrodkach socjoterapeutycznych, OREW-ach, praca ze zwierzętami, etc.